Vigo
Har du søkt?
Hugs å søke på skuleplass for kommande skuleår. Fristen for å søke er 1. mars.
2015.02.26 av Anette Drage [Les meir...]
Medium og kommunikasjon og Formgjevingsfag
Nye tilbod på Hafstad
Hafstad vidaregåande skule har eit breitt tilbod. Vi tilbyr både praktiske fag, kreative fag og studiespesialisering.
2015.03.01 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
Volleyball 2015
Framifrå prestasjonar i volleyball-NM
Både gute- og jentelaget til Hafstad vgs leverte glimrande resultat under NM i volleyball for vidaregåande skular i helga. Gutane gjekk heilt til topps etter å ha slått Øystese gymnas 2-0 i finalen, med settsiffera 25-18 og 25-15. Jentene fekk 2.plass etter tap 1-2 for Sortland i finalen, med settsiffera 17-15, 25-20 og 5-15.
2015.01.26 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Foreldremøte
Foreldremøte/undervegssamtalar for Vg1
Hafstad vidaregåande skule inviterer til undervegssamtale/foreldremøte for Vg1 tysdag 27. januar frå kl. 1800 til kl. 2130. Foreldre/føresette får høve til å samtale med kontaktlærar og faglærarar.
2015.01.22 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
Odd Kjetil
Odd-Kjetil Aamodt Dahl gjekk vidare til 2. runde i Abelkonkurransen
Odd-Kjetil kvalifiserte seg til 2. runde i Abelkonkurransen. 2. runde er gjennomført, og skulen ventar spent på resultatet.
2015.01.22 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
Eksamen
Auka eksamensgebyr for privatisteksamen
Frå 2015 blir det auka eksamensgebyr for privatistar. Dersom du melder deg opp til eksamen og ikkje har tatt faget tidlegare, er gebyret på 1000 kroner. Har du tatt faget før og vil forbetre karakteren din, er prisen 2000 kroner.
2015.01.12 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Uganda thumbnail
Elevane og lærarane er svært hyggelege!
"Elevane og lærarane er svært hyggelege, og her er både jenter og gutar i same klasse. Og så slepp dei skuleuniform", seier Nashiba Nalukenge og Priscilla Oyella frå Uganda. Dei er to av tre jenter frå St. Theresa Girls Secondary School som har vore på besøk på Hafstad no i desember.
2014.12.19 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
blokk
Juleavslutning i Førdehuset
Tradisjonen tru blir det volleyballturnering i Førdehuset siste skuledagen før jul. Etter turneringa er det diverse premieringar, og vi avsluttar som vanleg med song. Rektor vil nytte høvet til å ønskje alle saman ei riktig god jul!
2015.01.05 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
formgjevingsutstilling1
Kunstutstilling på Hafstad vgs
Klasse 3SFA, formgjevingsfag, stiller ut eigne måleri / teikningar i vestibylen på Hafstad siste veka før jul! Klassen har den siste månaden arbeidd med to dekorative biletoppgåver, ei om stjerneteikn og ei om religiøse ornament og symbol. Nokre av bileta har dei allereie presentert på «Stallgata»-arrangementet på Mo Jordbruksskule dei to føregåande helgane, og no vil dei gjerne vise fram arbeida sine også på sin eigen skule før juleferien.
2014.12.15 av Guri Aarhus [Les meir...]
Hafstad vgs
Foreldresamtalar på Vg2 og Vg3
Hafstad vidaregåande skule inviterer til undervegssamtale for foreldre/føresette til Vg2- og Vg3-elevar torsdag 4. desember. Samtalane blir gjennomførde mellom 1800 og 2130.
2014.12.03 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Skulebiblioteket1
Erstatningsundervisning etter streiken i haust
Fylkestinget har vedteke at det skal gjevast tilbod om erstatningsundervisning etter streiken ved skulestart i haust. Tilbodet vil bli knytt opp mot halvårsprøver og årsprøver i fag med sentralt gitt eksamen og matematikk MK.
2014.12.02 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Barnas verdsdagar1
2SFA deltok på Barnas verdsdagar
Barnas verdsdagar er ein internasjonal familiefestival – ein fargerik møteplass med kulturutrykk frå ulike stader i verda – med verkstader, førestillingar, konsertar, mat og utstillingar for born i alle aldrar. Barnas verdsdagar er Rikskonsertane sitt konsept der born og unge får møte musikk, dans og kulturar frå heile verda gjennom verkstader og aktivitetar.
2014.11.20 av Guri Aarhus [Les meir...]
DKS ny
"Brev til kongen"
Måndag 17.11 gjestar Den kulturelle skulesekken Hafstad vgs. Denne gongen skal Vg3-elevane sjå filmen «Brev til kongen», som vann Amanda i år for beste filmmanus. Filmen vart også kåra til beste nordiske film ved Dragon Awards-utdelinga på Gøteborg International Film Festival.
2014.11.11 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Fotocollage thumbnail
Utdanningsval på medium og kommunikasjon 27. og 28. oktober
Måndag og tysdag i veke 44 var det eit sydande liv på Hafstad vgs. Desse to dagane fekk Hafstad besøk av elevar frå ulike ungdomsskular i fylket, som ville få eit lite innblikk i dei ulike programområda ved skulen vår.
2014.11.05 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Utdanningsval - formgjeving
Utdanningsval på studiespesialisering med formgjevingsfag 27. og 28. oktober
Under utdanningsval måndag 27. - og tysdag 28. oktober fekk Hafstad vgs besøk av elevar som ønskte å bli meir kjende med programområdet studiespesialiering med formgjevingsfag.
2014.11.04 av Guri Aarhus [Les meir...]
Google
Viktige tidsfristar
Søking til vidaregåande opplæring:     1.mars
                                                       1.februar (særskilt)
Søkjarhandboka
Oppmelding til privatisteksamen:       1.februar/15. september
Søking til høgre utdanning:                15.april