UKM thumbnail
Elevar på Formgjevingsfag og Medium og kommunikasjon involvert under UKM
I helga, 18. og 19. april blei Ungdommens kulturmønstring (UKM) arrangert i Førde.
2015.04.22 av Mona Fossdal [Les meir...]
3SFA
Moteframsyning på Hafstad vgs 24. april
Fredag 24. april kl. 12.15 kjem klasse 2sfa og 3sfa til å arrangere eit moteshow i glasgården på Hafstad. Vi håper at så mange som mogleg møter opp for å sjå denne spennande framsyninga, der ein vil få ein smakebit på motar frå kvart tiår frå byrjinga av 1900-talet og fram til vår tid.
2015.04.21 av Mona Fossdal [Les meir...]
Riga2
Elevar på messe i Riga
I slutten av mars reiste tre elevar frå medielinja på Hafstad Vgs til Riga i Latvia. Der skulle dei stå på stand i lag med elevar frå Spania.
2015.04.13 av Mona Fossdal [Les meir...]
Samordna opptak 15
SØKNADSFRIST TIL HØGARE UTDANNING ER 15.APRIL
Vi minner om denne fristen. Dei av elevane på vg3 som ønskjer hjelp til søknad, må vende seg til rådgjevarane fredag 10. april.
2015.04.09 av Anette Drage [Les meir...]
O.Ø og O.J.D
Lærarar på Hafstad vgs med Sveinebrev
To lærarar som underviser på Medium og kommunikasjon, har nyleg bestått sveineprøven innan to medierelaterte fag. Vi gratulerer Ole Johnny Devik med sveinebrev i fotograffaget, og Olav Øygard med sveinebrev i mediegrafikarfaget. Pr. dags dato har Hafstad vgs. ei yrkesfagleg utdanning, og det er programområdet for Medium og kommunikasjon. Her kan du lese meir om korleis ein tek sveinebrev innan ei yrkesfagleg utdanning.
2015.03.24 av Mona Fossdal [Les meir...]
Solform3
Solformørking
Klasse 1STA fekk oppleve både naturfagtime og solformørking på ein gong. Læraren samla alle på personalrommet til te, TV og tema solformørking. Elevane nytta ein app som måler lysstyrke (lux), og kunne på den måten registrere at det faktisk var mykje mindre lys ute kl. 10.50, når solformørkinga var på sitt mest dekkande.
2015.03.20 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
Uganda 5
Vennskapsfilm laga av elev frå Hafstad vgs, nominert til «Beste dokumentar»
Filmen som er laga av Tobias Dyregrov i Vg1 Medium og kommunikasjon, vart spelt inn då Hafstad hadde besøk frå vennskapsskulen St. Theresa i Uganda, i desember 2014. Over fleire dagar blei dei tilreisande filma og intervjua om korleis dei opplevde sitt møte med norsk skule, og om samarbeidet med Hafstad.
2015.03.24 av Mona Fossdal [Les meir...]
Frankrike lite bilete
Elevar ved Hafstad vgs på oppdrag i Frankrike
Dei siste åra har det vore mogleg gjennom midlar frå Leonardo Da Vinci-prosjektet, å sende elevar og lærlingar på utplassering i utlandet. I løpet av ein tre månadarsperiode der dei er utplasserte, så får elevane nyttig arbeidserfaring innanfor sine fagområde. I haust tok Roger Kløvtveit, rådgjevar ved Opplæringsavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune, kontakt med Hafstad vgs. Han la fram eit tilbod om eit spennande samarbeidsprosjekt mellom Opplæringsavdelinga og elevar og lærarar på Medium og kommunikasjon.
2015.03.18 av Mona Fossdal [Les meir...]
krafttak
Krafttak mot kreft
Russen på skulane i Førde samla inn kr 147 541,- til "Krafttak mot kreft". Gratulerer med flott resultat.
2015.03.13 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
Utdanningsval ved Hafstad vgs 9. og 10. mars
Måndag og tysdag i veke 11 var det utdanningsval, og i løpet av desse to dagane fekk Hafstad vgs besøk av over 140 ungdomsskuleelevar. Måndag morgon var det samling i kantina, der rådgjevarane Magne Aardal og Bjørg Indrebø ønskte gjestane velkommen. Deretter blei det orientert om skulen, og om opplegget under utdanningsval. Sidan fekk gjestane prøve ut korleis det er å vere elev ved Hafstad vgs.
2015.03.12 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
FinaleUE
Media Hafstad vann entreprenørskapspris
Raw UB stakk av med den gjeve prisen «Årets marknadsføringstiltak» på Ungt Entreprenørskapsmessa i Førde i går. Den breie profileringa med svært høg kvalitet er grunngjevinga for tildelinga.
2015.03.06 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
Vigo
Har du søkt?
Hugs å søke på skuleplass for kommande skuleår. Fristen for å søke er 1. mars.
2015.02.26 av Anette Drage [Les meir...]
Medium og kommunikasjon og Formgjevingsfag
Nye tilbod på Hafstad
Hafstad vidaregåande skule har eit breitt tilbod. Vi tilbyr både praktiske fag, kreative fag og studiespesialisering.
2015.03.01 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
Volleyball 2015
Framifrå prestasjonar i volleyball-NM
Både gute- og jentelaget til Hafstad vgs leverte glimrande resultat under NM i volleyball for vidaregåande skular i helga. Gutane gjekk heilt til topps etter å ha slått Øystese gymnas 2-0 i finalen, med settsiffera 25-18 og 25-15. Jentene fekk 2.plass etter tap 1-2 for Sortland i finalen, med settsiffera 17-15, 25-20 og 5-15.
2015.01.26 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Foreldremøte
Foreldremøte/undervegssamtalar for Vg1
Hafstad vidaregåande skule inviterer til undervegssamtale/foreldremøte for Vg1 tysdag 27. januar frå kl. 1800 til kl. 2130. Foreldre/føresette får høve til å samtale med kontaktlærar og faglærarar.
2015.01.22 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
Google
Viktige tidsfristar
Søking til vidaregåande opplæring:     1.mars
                                                       1.februar (særskilt)
Søkjarhandboka
Oppmelding til privatisteksamen:       1.februar/15. september
Søking til høgre utdanning:                15.april