Påskequiz14-5
Påskequiz 2014
Kantina var full også på denne påskequizen! Det var mykje rette svar, og deltakarane har god peiling på musikk i ulike sjangrar, brød, gull og poteter, medan det er tydeleg at det må arbeidast med ordtak, krimlitteratur og geografien i Telemark i påskeferien! Håpar alle får ein flott påskeferie!
2014.04.10 av Guri Aarhus [Les meir...]
påskelunsj14-5
Påskelunsj 2014
35 brød, 6 pakkar knekkebrød, 240 egg, 15 paprika, 8 kilo kvitost og mykje anna pålegg har gått med til å mette den svolte horden til påskelunsj. Under kan ein sjå bilete av den gode køkulturen:) Håpar maten smakte!
2014.04.09 av Guri Aarhus [Les meir...]
Uteområde
Medium og kommunikasjon og formgjevingsfag nye tilbod på Hafstad
Hovudutval for opplæring vedtok 26.mars opplæringstilbodet i fylket for neste skuleår. Ikkje uventa blir medium og kommunikasjon og formgjevingsfag nye tilbod på Hafstad. Sistnemnde tilbod blir det einaste i fylket.
2014.03.27 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
krafttak mot kreft
Krafttak mot kreft
Russen på skulane i Førde samla inn 161 000 til "Krafttak mot kreft", noko som er ny lokal innsamlingsrekord! Gratulerer med flott resultat.
2014.03.07 av Guri Aarhus [Les meir...]
Boelgje 2
Svært gode søkjartal
Søkjartala for Hafstad vgs er svært gode. 576 søkjarar med ungdomsrett har Hafstad vgs som 1.ønske. Skulen har 540 elevplassar neste skuleår. Hafstad vgs er såleis einaste skulen i fylket med fleire primærsøkjarar med ungdomsrett enn tal elevplassar.
2014.03.07 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane
Gründercamp i Bulgaria
Her kjem eit spennande tilbod frå UE Sogn og Fjordane som alle elevar på vg1 og vg2 i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane kan melde seg på. Som eit ledd i vårt samarbeid med JA Bulgaria (Ungt Entreprenørskap Bulgaria) vil vi invitere med oss 8 elevar frå dei vidaregåande skulane + 8 elevar frå ungdomsskular til ein internasjonal gründercamp der tema er fornybar energi, klima og miljø.
2014.03.04 av Guri Aarhus [Les meir...]
song
Jubileumsrus(s)
Vi gratulerer med vel gjennomført russerevy 2014. Skulen sitt indre liv vart teke på kornet som vanleg. Russefotograf Maria Fossøy har teke bileta som er lagt ut.
2014.03.03 av Guri Aarhus [Les meir...]
Elevar på veg inn på skulen
Elevar skal bli dataekspertar
Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane ynskjer å gjere elevar til superbrukarar i Microsoft Office. Tre elevar og ein lærar frå kvar skule skal kursast, og dei skal deretter lære opp elevar på Vg1-nivå i smart bruk av programvare i læringsarbeidet.
2014.02.26 av Tor Egil Furevikstrand [Les meir...]
Russeutstyr
Russerevyen 2014
Hafstadrussen 2014 presenterer årets russerevy "JUBILEUMSRUS(S)" i Førdehuset onsdag 26.2 kl. 1930 og torsdag 27.2 kl. 1800. Billettprisane er 80 for born, 130 for ungdom og 180 for vaksne. På vegner av russen ønskjer vi vel møtt til spennande underhaldning i Førdehuset!
2014.02.25 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Annonse
Nye tilbod på Hafstad frå neste skuleår
Som dei fleste veit blir formgjevingsfag og medium og kommunikasjon flytta frå Mo og Jølster til Hafstad frå neste skuleår. Det betyr at Hafstad får eit breiare tilbod enn i dag i form av meir praktiske og kreative fag.
2014.02.25 av Tor Egil Furevikstrand [Les meir...]
Volleyball
Topplasseringar til Hafstad i volleyball-NM
Hafstad vgs gjorde det svært godt i volleyball-NM for vidaregåande skular i Førdehuset i helga. Jentene spelte finale mot Sortland vgs, men tapte kampen 1-2. Gutane spelte bronsefinale mot Sunnfjord folkehøgskule, og vann 2-1. Vi gratulerer jentene med sølvmedaljar og gutane med bronsemedaljar!
2014.01.28 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Revebjelle
Fagval for neste skuleår
Søndag er fristen for Vg1-elevane på ST til å velje programfag for neste skuleår. Dette skal gjerast i Fronter. Alle må halde fristen for å sikre seg at fagønska kan bli tatt omsyn til.
2014.01.24 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Inngang
Undervegssamtale for 1. klassesteg ved Hafstad vidaregåande skule
Hafstad vidaregåande skule inviterer til undervegssamtale/orienteringmøte for 1. klassesteg (Vg1). Møtet blir halde på Hafstad vidaregåande skule torsdag 23. januar 2014 frå klokka 18:00.
2014.01.20 av Tor Egil Furevikstrand [Les meir...]
leksehjelp
Open skule tysdag 1500-1800
Vi startar opp igjen med Open skule tysdag 21.januar. Viss mange nok møter, vil dette bli fast kvar tysdag utover. Ungdomsbedrifta i 1SEA vil, saman med Ane, ha ansvar for varm mat og aktivitetar. Vg3-elevar vil som vanleg tilby hjelp i matematikk (og ev. andre fag).
2014.01.16 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Vil bli
Fagval for Vg2 og Vg3 neste skuleår
I løpet av januar skal elevane på Vg1 og Vg2 studiespesialisering velje programfag for neste skuleår. Faglærarane har allereie orientert om aktuelle programfag, og det vil også bli fagstand i samband med foreldremøtet for Vg1 23.januar.
2014.01.16 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Google
Viktige tidsfristar
Søknad vigo.no:
1. mars (særskilt 1. februar)
Privatistar:
1. februar/15. september
Samordna opptak:
15. april